Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำฝายชะลอน้ำ

           วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำฝายชะลอน้ำ  สืบเนื่องจากวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรไม้ ณ บ้านลูกแก หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

แกลเลอรี่