Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดทางหน้ากาก จำนวน 100 เครื่อง ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกแห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดทางหน้ากาก จำนวน 100 เครื่อง ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกแห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดทางหน้ากาก จำนวน 100 เครื่อง  ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกแห่ง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แกลเลอรี่