Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดผักขวง บ้านรางประทุน หมู่ที่ 7 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดผักขวง บ้านรางประทุน หมู่ที่ 7 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดผักขวง บ้านรางประทุน หมู่ที่ 7 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีและเอกสารประกวดราคาโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำบึงบ้านขวง

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง