Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ 

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีและเอกสารประกวดราคาโครงการบึงบ้านโพธิ์

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง