Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)

การฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพชรพง ทุมมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการฝึกซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

12 ก.ย. 62