Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Suphan Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน2

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ (Storyline) ผลการดำเนินงานการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโครงการ “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ (Storyline) ผลการดำเนินงานการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโครงการ “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” ของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ (Storyline) ผลการดำเนินงานการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโครงการ “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) การจัดการน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง 3) การเกษตรและมั่นคงทางอาหาร และ 4) การท่องเที่ยว โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ฯ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง (ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน) ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

9 ก.พ. 65