Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สาลี่1
ข่าวสารหน่วยงาน2
ข่าวสารหน่วยงาน3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 (เวลา 08.30 น.) นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

12 ก.ย. 63